ОДЗ"Полет"


Отиване към съдържанието

За градината"Всичко, което наистина трябва да знам, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа, съм научил в детската градина“.

Робърт Фулам
На 03.12.1979 г в гр. Тутракан отваря врати новопостроена просторна детска градина.През тази година е осъществен първият български космически полет, и в негова чест е назовавана новата ЦДГ №4- „Полет“. Сформирани са 6 групи, в които са разпределени 150 деца.
През 1997 год към градината е прехвърлена яслената група от закритото ОДЗ№1 и така детската градина се трансформира в ОДЗ.
От м.октомври 2008 г с
решение на Общински съвет към ОДЗ „Полет“ е присъединена ЦДГ“Детелина“, с Цар Самуил.
Днес в детската градина се възпитават и отглеждат около 150 деца на възраст от 1 до 7 годишна възраст в 1 яслена и 6 градински групи, 2 които са във филиала.

Материална база
Сградата на детската градина е специално построена по типов проект, състояща се от три корпуса , двата от които са на два етажа , с топла връзка между тях.
Детското заведение разполага с богата материална база за качествен възпитателно-образователен процес и развитие на творческите възможности на децата:
· Просторни занимални , спални и трапезарии, естетически оформени , като всяка група има собствен облик и цветово решение
· Методичен кабинет
· Богат гардероб с костюми
· Учебни пособия, материали за заниманията, технически средства, табла и други

· Съвременна мултимедийна апаратура
· Интернет във всяка група

· Физкултурен салон
· Съвременно оборудвани кухненски блок
· Перално помещение
· Медицински кабинет с изолационна
· Естетически оформени дворове, с богата зеленина , оригинално оформена градинка и обособени площадки за всяка група.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню