ОДЗ"Полет"


Отиване към съдържанието

Екип


За възпитанието, обучението и отглеждането на децата в ОДЗ"Полет"  се грижи квалифициран и амбициозен екип от педагози, медицински сестри и помощно - обслужващ персонал.


 
Педагогическа колегия:
 
Директор: Ваня Димитрова 
 
Учител детска група:

Виолета Илиева
Иванка Димова
Марче Радева
Недка Петкова
Нюргюнай Чокой
Росица Вълчева
Данка Донева
Иванка Петкова
Мариана Димитрова
 

Допълнителни педагогически дейности:

Учител по английски език: Друмка Димитрова
Треньор по спортни танци: Тотка Лазарова

Обслужващ персонал: 

Счетоводител: Гинка Ангелова
ЗАС: Венелин Йорданов
Домакин: Дарина Друмева

Медицински персонал:
Мед.сестра: Жанина Стоянова

Мед. сестри в яслена група:
Мария Лискова
Кирилка Димитрова
 
Помощник-възпитатели:
Валентина Георгиева Димова
Медине Али Касъмналъ
Маргарита Неделчева Райкова
Златка Георгиева Друмева
Фатмегюл Реджеб Али
Мевсие Али Моролу
Мариянка Кръстева

Готвачи :
Маргарита Иванова Желева
Ценка Друмева Димитрова
Огняр: Никола Петров


Назад към съдържанието | Назад към главното меню